Terapi

Jeg er overvejende psykodynamisk orienteret og arbejder således ud fra, at vi som mennesker har et forandrings- og udviklingspotentiale der kan realiseres gennem hele livet. Jeg har god erfaring med at  tilpasse metode og aftaler til den enkelte klients individuelle behov og personlige stil i et behandlings- og samtaleforløb.

Jeg har indgående erfaring med personlighedsforstyrrelser, voksen ADHD, angst og aggressionsproblematikker, lavt selvværd, relationsproblemer, akutte- og livskriser, udviklings- samt tilknytningsforstyrrelser hos voksne.

Min baggrund i kriminalforsorgen giver en særlig forståelse for arbejdsbetingede psykologiske problemer når man arbejder med socialt udsatte, personlighedsforstyrrede eller belastede klienter.

Jeg er overvejende psykodynamisk orienteret og arbejder således ud fra, at vi som mennesker har et forandrings- og udviklingspotentiale der kan realiseres gennem hele livet. Jeg har god erfaring med at  tilpasse metode og aftaler til den enkelte klients individuelle behov og personlige stil i et behandlings- og samtaleforløb.

Jeg har indgående erfaring med personlighedsforstyrrelser, voksen ADHD, angst og aggressionsproblematikker, lavt selvværd, relationsproblemer, akutte- og livskriser, udviklings- samt tilknytningsforstyrrelser hos voksne.

Min baggrund i kriminalforsorgen giver en særlig forståelse for arbejdsbetingede psykologiske problemer når man arbejder med socialt udsatte, personlighedsforstyrrede eller belastede klienter.