Terapi

Jeg er overvejende psykodynamisk orienteret og arbejder således ud fra, at vi som mennesker har et forandrings- og udviklingspotentiale der kan realiseres gennem hele livet. Jeg har god erfaring med at  tilpasse metode og aftaler til den enkelte klients individuelle behov og personlige stil i et behandlings- og samtaleforløb.

Jeg har indgående erfaring med personlighedsforstyrrelser, voksen ADHD, angst og aggressionsproblematikker, lavt selvværd, relationsproblemer, akutte- og livskriser, udviklings- samt tilknytningsforstyrrelser hos voksne.

Min baggrund i kriminalforsorgen giver en særlig forståelse for arbejdsbetingede psykologiske problemer når man arbejder med socialt udsatte, personlighedsforstyrrede eller belastede klienter.