Baggrund for mine specialer

Min baggrund i kriminalforsorgen giver en særlig forståelse for arbejdsbetingede psykologiske problemer når man arbejder med socialt udsatte personlighedsforstyrrede eller belastede klienter.

Min erfaring med konfliktprægede, multikulturelle og vanskelige miljøer og subkulturer, samt deraf følgende samarbejds-, arbejdskultur- og integrationsproblematikker giver mig en unik tilgang til konflikthåndtering, mægling og arbejdet med vanskelige eller dårlige psykiske arbejdsmiljøer, samt samarbejdsproblemer og deraf følgende fravær.