Konsulent opgaver

Alle forløb, interventioner og processer tilpasses efter specifikke behov og ønsker, der synliggøres ved et indledende møde eller en samtale. Mit udgangspunkt er altid individets adfærd, forståelse, reaktioner og interaktioner i en kontekst, hvilket adskiller mig fra erhvervs- og organisationspsykologer.

Ledelses supervision/træning – Intern kommunikation og samarbejde i ledelsesgrupper og mellem ledelsesgruppen og medarbejdergruppen Konfliktintervention i teams

Proces supervision for teams/grupper uanset fagfelt

Specifikke forløb i forhold til negative eller destruktive arbejdskulturer

Specifikke projektforløb, fx i forhold til sygefravær eller forhøjet internt konfliktniveau