Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: https://www.leavens.dk.

DATAANSVARLIG:
Anja Leavens
Cand.psyk.Aut.
CVR: 26750288
Badstuestræde 8, Baghuset 2. sal
1208 København K
Tlf. +45 2320 6252
Mail. anja@leavens.dk
www.leavens.dk

GDPR

Vi indsamler ingen persolige oplysninger, IP adresser eller anden sporing, når du besøger vores hjemmeside.

LOVE OG REGLER PÅ KONTORET:
Om journaler: Psykologlovens bekendtgørelse nr. 567 af 19. maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
Om samtykke til registrering af data:
Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].
Om pligt til at underrette om fare:
Sundhedsloven paragraf 41.
Om skærpet underretningspligt, når det gælder børn og unges trivsel:
Serviceloven paragraf 153.
Om at klage over min behandling af dine oplysninger:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk

Cookies

Vi indsamler ingen cookies på dette websted. Vi har ingen kontaktformular og kommentarer er ikke aktiveret.

Hvem vi deler dine data med

Vi indsamler ikke cookies, der kan deles.