Samarbejdspartnere og kunder

Politifuldmægtigforeningen
Kammeradvokaten
Procesadvokaterne
Domstolsstyrelsen
Danske Advokater
Rigspolitiet
Politifuldmægtig foreningen
Foreningen af Procesadvokater
Ret og Råd
Seminarer.dk
Teknologisk Institut
Confex
Københavns Universitet, Jura – retspsykologi
DIS
VIA University College
SCVUA
Kriminalforsorgen:
Direktoratet for Kriminalforsorgen
Kriminalforsorgens uddannelsescenter
Statsfængslet i Vridsløselille
Statsfængslet i Horserød

Statsfængslet ved Jyderup
Nyborg Statsfængsel
Københavns fængsler
Arresthuse
Anstalten i Nuuk
Anstalten ved Herstedvester
Ellebæk
Kriminalforsorgens Pensioner
Kriminalforsorgen i Frihed
Fodlænkeprojektet
Dansk Fængselsforbund
Nordisk Fængselsforbund
High Five
Frederiksbergcenteret
KABS
Christiansen & Essenbæk
Ankerhus A/S
Kommunale aktører
Roskilde, København, Assens, Hårby, Helsinge, Halsnæs, Gladsaxe, Egebjerg, Ishøj, Thisted, Åbenrå, m.fl.
Jobcentre

Det Kriminalpræventive Råd
Ungerådgivningen
Familieplejen
Dagplejen
Diverse rådgivingsteams
Ambulatorier, Kbh.
Kalundborg sygehus
Revalideringscentre
Røde Kors Natherberg for kvinder
Produktionsskoler
Team Aktiv
Dansk tolkecenter
CFD – Center for døve
Kommunale BandeExit enheder
Kriminalforsorgens BandeExit
Bostedet Hedegaard, Skjern
Bostedet Caroline Matilde, Kbh.
DIS, sociology and psychology
Røde Kors
Blå Kors
Politi, vestegnens, Københavns, Nordsjællands mv.